fbpx
Pol Vancells - INSIDE HERITAGE

Temari

  /  Temari

Aquest curs s’inicia amb una entrevista prèvia a l’inici de les classes, on el creador/a presenta una idea, inquietut, concepte o projecte a desenvolupar en el curs. A continuació el curs consistirà en tres parts diferenciades:

1

(statement, biografia d’artista, portafoli,…)

Una part comuna, en format de classes en grups reduïts on tots els creadors/es fan classes conjuntament i on treballem els aspectes que són necessaris per a tots els alumnes, la metodologia és la d’aules dinàmiques on es treballarà en grup, a través d’exposicions teòriques, però també anàlisis grupals, estudis de casos concrets, debats…

· Tècniques per generar un discurs propi, amb la finalitat de ser conscients i capaços de generar un relat i un discurs propi a l’hora de formalitzar i materialitzar les propostes creatives.

· Imitació constructiva tècnica, on aprenem a analitzar i desconstruir tècnicament una imatge i com aplicar després aquests coneixements per crear les nostres propostes.

· Contextualització i referents, on coneixerem i entendrem els grans moviments artístics i fotogràfics i trobarem fils dels que tirar per crear el nostre univers de referents i inspiracions.

· Materialització, on veiem les diferents opcions de materialitzar els projectes fotogràfics.

2

Una part individual, a partir de tutories personalitzades on treballem amb cada creador/a les seves necessitats concretes en tècnica i materialització, generació de discurs, recerca de referents i fonts d’inspiració al voltant del seu projecte, aquestes tutories es dissenyaran en funció de cada alumne individual i de les necessitats del seu treball.

3

La creació i presentació del seu treball final de curs, que serà la materialització del projecte treballat al llarg del curs, i la presentació del seu treball final.

Amb aquest temari ajudem als creadors/es a respondre a les tres preguntes fonamentals de qui sóc, què m’influeix i què vull explicar, en un entorn on pot trobar les bases necessàries per desenvolupar el seu discurs personal i visual propi.